Om oss

- Information om vår näringslivsförening -

Vår viktigaste roll är att göra det både roligt men framförallt lönsamt att vara företagare i stan. Det åstadkommer vi genom att skapa tid och rum för möten. Medlemmar och styrelse ska tillsammans i föreningen vara en motor för utvecklingen.

Historik:

Gränsföretagarna i Haparanda har varit aktiv sedan 1997 som en näringslivsförening. Detta var tidigare Haparandas
köpmannaförening som ombildades och gick ur Företagarna
föreningen.

Styrelsen består av 7 ordinarie medlemmar med 7 suppleanter.
I nuläget heter ordförande Svante Spolander, en känd besöksnäringsprofil i Haparanda. Svante Spolander är tillika
ordförande för Företagarna i Haparanda och vid 2007 års GF
Årsmöte beslöts att Gränsföretagarna och Företagarna kommer
att öka samarbetet lokalt. Detta innebär att företag som är med i Företagarna kan få 400 kronors rabatterat medlemskap/service
avgift om man även går med i Gränsföretagarna.

Kort sagt jobbar Gränsföretagarna på en lokal nivå inom Haparanda/Torneå regionen medan Företagarna arbetar på en
läns och landsnivå.


Näringslivet har förändrats till det positiva i Haparanda/Torneå området under en kort tid bland annat tack vare IKEA´s etablering i regionen. Företagen känner en härlig framtidstro och innevånarna i Haparanda tror på sin bygd. Den efterlängtade positiva framtiden är här och nu i Haparanda/Torneå området.

Att vara medlem inom Gränsföretagarna innebär att man aktivt deltar i det lokala näringslivet. Aktiviteter såsom frukostmöten, medlemsträffar, seminarieinbjudningar förekommer och i framtiden kommer Gränsföretagarna att arbeta för fler träffar bland företagarna så kännedomen om varandra ökar.